Google AMP ، ابزارهای تست موبایل و نتایج غنی را به روز می کند