Google دسته‌های نمونه بیشتری از سایت‌هایی را اضافه می‌کند که ممکن است تحت تأثیر به‌روزرسانی بررسی‌های محصول قرار بگیرند