about_01-1
about_01-2
about_01-3
about_01-4
about_01-5
درباره نیک لینک

شرکت نیک لینک

تیم نیک لینک از سال 1389 بصورت رسمی در زمینه طراحی سایت ، بهینه سازی ، فروش بک لینک ، ریپورتاژ فعالیت می نماید

رعنا موسوی

مدیر عامل

رضا یزدانی

مدیر ارشد اجرایی

یلدا محمدی

مدیر ارشد مشتریان

نینا رضایی

مدیر ارشد بازاریابی