گزارش شده است که LinkedIn در حال ایجاد خدماتی برای استخدام فریلنسرهای آزاد است