کارگاه های زنده آینده در Front-End & UX (اکتبر 2021-ژانویه 2022)-مجله Smashing