پی پال 45 میلیارد دلار برای شبکه اشتراک گذاری عکس اجتماعی Pinterest پیشنهاد می کند