نحوه ایجاد ، ویرایش و متحرک سازی SVG های همه در یک مکان با SVGator 3.0 – Smashing Magazine