مایکروسافت هدف‌گذاری پیش‌بینی‌کننده را برای همه تبلیغ‌کنندگان ارائه می‌کند