سایت ها می توانند با خیال راحت پاپ آپ ها را بر اساس موقت نمایش دهند