رونوشت‌های ویدیویی به افزایش سئوی شما کمک می‌کنند، در اینجا نحوه انجام آن آورده شده است