ردیابی به روز رسانی می تواند خالص میلیاردها دلار از درآمد تبلیغات جستجوی اپل را به همراه داشته باشد