بیش از 30 برند پس از یافتن تبلیغات خود در کنار حساب‌های پورنوگرافی کودکان، کمپین‌های بازاریابی توییتر خود را تعلیق می‌کنند.