به روزرسانی وردپرس 5.6.2 تا حد زیادی موفقیت آمیز است