برچسب Google Ads اکنون یک برچسب با متن سیاه و سفید برجسته است