با SmashingConf نیویورک ملاقات کنید 🇺🇸 (10 تا 13 اکتبر) – مجله Smashing