اگر سایتهای بیشتری از آنها استفاده کنند ، Google ممکن است داستانهای وب را گسترش دهد