اشکالات شناسایی شده در پلاگین Ninja Forms، سایت های 1M تحت تأثیر قرار گرفته اند