توییتر اجازه می دهد تا کاربران توییت ها را در Snapchat به اشتراک بگذارند